Stafi

Në kompaninë tonë, janë 15 persona të punësuar me kohë të plotë, të cilëve u shtohen rreth 30 persona të tjerë në periudhat e pikut. Qëllimi jonë është që ti përgjigjemi sa më mirë kërkesave të klientëve dhe bashkëpunëtorëve tanë, si në kohë ashtu edhe në cilësi.

Stafi drejtues i kompanisë “AGROKONI”:

Ruzhdi Koni – President
e-mail: president@agrokoni.com
cel: +355 682026534
Enea Huqi – Drejtor
e-mail: eneahuqi@agrokoni.com
cel:+355 682076871
Mund të na kontaktoni edhe nëpërmjet adresës së e-mailit: info@agrokoni.com