About Agro Koni

Founded in 1992 as a company with E krijuar që në vitin 1992 si një kompani me objekt shitblerjen me shumicë dhe import/eksportin e produkteve ushqimore në përgjithësi, mori një profil të dedikuar për tregtimin e produkteve bujqësore që nga viti 1997. Kompania ka si objekt të saj grumbullimin, tregtimin dhe import/eksportin e produkteve bujqësore. Kompania vepron në të gjitha tregjet kryesore të shumicës për tregtimin e fruta perimeve në Shqipërit, duke u dalluar për cilësinë e shërbimit.

AGROKONI është kompania e parë në Shqipëri, në tregtimin e fruta-perimeve, që tregton produktet e saj duke plotësuar standardet bashkëkohore, ku mund të përmendim ndarjen e produkteve dhe seleksionimin e tyre sipas cilësisë dhe madhësisë, si dhe ambalazhimin në arka kartoni (sipas kërkesave bashkëkohore për ruajtjen e mjedisit).

Një ndër zërat kryesorë në aktivitetin e kësaj kompanie është edhe eksporti i produkteve bujqësore shqiptare në vendet fqinjë, si në Kosovë, Bullgari, Serbi-Mali i Zi, etj.