Angazhime dhe Pjesemarrje

Kompania jonë mban kontakte të rregullta me fermerët shqiptarë dhe shoqatat e prodhuesve.

Ajo është anëtare e shoqatave kryesore të vendit që veprojnë në fushën e bujqësisë dhe produkteve të saj. Kështu ajo është anëtare e shoqatave “HABA”, “ANSPA”, “KASH”, “SHKK”, etj.

Gjithashtu kompania jonë bashkëpunon me projekte të huaja si me GTZ-në në projektin për zhvillimin e tregjeve të shumicës të fruta perimeve në Shqipëri, me Wordlearning/USAID për marketimin bujqësor, me projekte të Bankës Botërore, FAO-n, etj.

Fermat dhe fermeret me te cilet punojme