Video praktike ka për qëllim të tregojë realizimin e higjenizimit në serra, si operacioni me efektiv për parandalimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve

intervento all'apparato gastrointestinale
Intervento Gastroenterologico
Testo aggiuntivo sull’intervento gastrointestinale.
të ndryshëm. Një serrë e higjenizuar mirë minimizon trajtimet kimike duke ndikuar drejtpërdrejtë në koston e prodhimit. 

Në video shpjegohet domosdoshmëria e higjenizimit të serrës dhe hapat që duhet të ndiqni, për të garantuar një bimë të qendrueshme dhe prodhim sasior e cilësor.